Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patroni
Partnerzy

Harmonogram III Forum IT dla Kierowników w Administracji

Dzień I – 20 kwietnia 2016 r. (środa)

 

 14:00 – 15:30 Kwaterownie i rejestracja
 15:30 – 15:45 Rozpoczęcie konferencji
15:45 – 16:15 Centralizacja usług i zakupów w ramach administracji centralnej
16:15 – 16:45 Rozwój samorządowych systemów infrastruktury przestrzennej w kontekście programów realizowanych przez Głównego Geodetę Kraju do 2018 r. (korzyści z cyfryzacji ewidencji geodezyjnych; projekty informatyczne przewidziane do realizacji przez GGK w ramach POPC; współpraca gmin i powiatów z GGK w zakresie informatyzacji baz danych)
16:45 – 17:30 Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni sektora publicznego w Polsce
17:30 – 18:00 Dobre praktyki anonimizacji, łączenia i udostępniania danych publicznych (dlaczego i jakie dane należy anonimizować przed udostępnieniem; które informacje można ze sobą zestawiać, by nie doprowadzić do profilowania osób; w jaki sposób udostępniać informację publiczną, by była ona użyteczna dla innych)
od godz. 19:00

Gala wręczenia nagród „Skrzydła IT w Administracji” i uroczysta kolacja

 

 

Dzień II – 21 kwietnia 2016 r. (czwartek)

 

 07:30 – 09:00 Śniadanie
 09:00 – 09:30 Zastosowanie systemów IT jednostek sektora publicznego do ponownego wykorzystywania informacji według nowej ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (dlaczego konieczna była implementacja dyrektywy 2013/37/UE do polskiego prawa i dlaczego uczyniono to w odrębnej ustawie od ustawy o dostępie do informacji publicznej; jak zmieniły się zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania; jakie są wymagania dla systemów teleinformatycznych wynikające z nowych przepisów o ponownym wykorzystywaniu  informacji sektora publicznego)
09:30 – 10:00 Wdrażanie jednolitego systemu EZD PUW w administracji samorządowej RP
10:00 – 10:30 Jak organizacje radzą sobie z zagwarantowaniem stałego i natychmiastowego dostępu do usług IT
10:30 – 11:00 Skuteczność nowoczesnych narzędzi komunikacji elektronicznej z obywatelem (czy profesjonalne telefoniczne centrum obsługi mieszkańca sprawdza się w praktyce; dlaczego publikacja informacji w BIP to za mało; jak usprawnić kontakt z mieszkańcem i przyśpieszyć załatwianie ich spraw urzędowych)
11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:00 Korzyści i oszczędności wynikające z konsolidacji służb informatycznych (co dla działów IT w podmiotach publicznych w praktyce oznaczają opublikowane w styczniu br. wytyczne; jakie są kryteria kontroli oraz mierniki oceny jednostki w zakresie zgodności systemów z KRI; które działania w urzędzie wprowadzić, aby zapewnić interoperacyjność, bezpieczeństwo i dostępność informacji)
12:00 – 12:30 Ochrona infrastruktury urzędu w czasie rzeczywistym poprzez sprzętową analizę ruchu sieciowego
12:30 – 13:00 Innowacyjne rozwiązania w zakresie komputerów usprawniające codzienną pracę
13:00 – 13:30 Wytyczne dla kontroli działania systemów teleinformatycznych w dobie nowych zagrożeń bezpieczeństwa (co dla działów IT w podmiotach publicznych w praktyce oznaczają opublikowane w styczniu br. wytyczne; jakie są kryteria kontroli oraz mierniki oceny jednostki w zakresie zgodności systemów z Krajowymi Ramami Interoperacyjności; które działania w urzędzie wprowadzić, aby zapewnić interoperacyjność, bezpieczeństwo i dostępność informacji)
13:30 – 13:50 Nowoczesne rozwiązania bezpieczeństwa teleinformatycznego dla podmiotów publicznych
13:50 – 15:10 Przerwa obiadowa
15:10 – 15:40 Ocena ofert na realizację projektów informatycznych w świetle dyrektyw unijnych i nowelizacji prawa zamówień publicznych (wnioski ze zmiany pzp dla działów informatycznych; inne niż cena kryteria wyboru oferty; nowe zasady prowadzenia dialogu technicznego)
15:40 – 16:00 Zastosowanie rozwiązań chmurowych w jednostkach oświatowych
16:00 – 16:30 Czego szef oczekuje od IT - spojrzenie wójta, burmistrza i prezydenta na informatyzację (jak rozmawiać z szefem o informatyzacji placówki; oczekiwania działów IT a możliwości finansowe podmiotu; korzyści, jakie daje informatyzacja dla funkcjonowania urzędu)
16:30 – 17:00 Jak w 5 minut stracić z konta urzędu milion złotych - studium przypadku włamań (nowoczesne sposoby włamań do systemów teleinformatycznych; jak przeprowadzane są ataki profilowane na podmioty publiczne; metody ochrony przed współczesnymi zagrożeniami z internetu)
17:00 – 17:30 Przerwa kawowa
17:30 – 18:30

STOLIKI KONSULTACYJNE (Godzina z ekspertami to niepowtarzalna okazja do bezpośredniej i nieskrępowanej salą konferencyjną rozmowy ze specjalistami od ochrony danych osobowych, zamówień publicznych, bezpieczeństwa oraz rozwoju sieci teleinformatycznych. Spotkania w małych grupach roboczych będą miały charakter otwarty i nastawione będą na rozwiązywanie praktycznych problemów uczestników)

  • Doręczenia i podpisy elektroniczne
  • Ochrona danych osobowych w placówkach publicznych
  • Prawo zamówień publicznych dla zamawiających
  • Organizacyjne aspekty bezpieczeństwa w urzędach
  • Działalność telekomunikacyjna placówek publicznych
od godz. 19:30 Kolacja

 

Dzień III – 22 kwietnia 2016 r. (piątek)

 

 07:30 – 09:00 Śniadanie
 09:00 – 09:30

Korzyści z otwierania danych publicznych i przykłady ich zastosowania (kiedy udostępnione dane stają się otwarte; przykłady wykorzystania danych publicznych do tworzenia innowacyjnych e-usług; jakie są korzyści dla urzędów z udostępniania otwartych danych)

09:30 – 10:00

Identyfikacja elektroniczna a usługi zaufania w kontekście rozporządzenia eIDAS (co dla podmiotów publicznych oznacza wejście w życie rozporządzenia eIDAS; problemy z kompatybilnością podpisów cyfrowych krajów UE; jakie są warunki wzajemnego uznawania identyfikacji elektronicznej przez kraje unijne)

10:00 – 10:30 Priorytety rozwiązań informatycznych dla gmin w świetle mijającej i obecnej perspektywy finansowania UE
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 11:30 Backup mieszanych środowisk IT
11:30 – 12:00

Przygotowywanie strategii rozwoju systemów teleinformatycznych w urzędzie (jak wpisać strategię IT w plany rozwoju miasta/gminy/powiatu/województwa/kraju; jak rozwijać systemy teleinformatyczne przy ograniczonym budżecie; zarządzanie zamianą i weryfikacja planów rozwoju)

12:00 – 12:30

Rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa podmiotów publicznych (wymagania prawne w zakresie stosowania identyfikacji cyfrowej w urzędach; wytyczne dla pełnomocników bezpieczeństwa cyberprzestrzeni; dobre praktyki ochrony placówek publicznych)

12:30 Zakończenie Forum

 

Dodatkowe warsztaty

 

W takcie trzech dni Forum będą prowadzone praktyczne warsztaty z zakresu bezpiecznej e-administracji. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, będą mogły wybrać najbardziej dogodny dla siebie czas. Zapisy będą prowadzone na stoisku firmy Evercom obok recepcji Organizatora. Każdy z uczestników warsztatów otrzyma certyfikat oraz prezent.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2016 PRESSCOM Sp. z o.o.