Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patroni
Partnerzy

Harmonogram

DZIEŃ I
18 KWIETNIA 2018 R. (ŚRODA)

 

 14.00 – 15.30 Rejestracja uczestników   
 15.30 – 15.45 Otwarcie FORUM
15.45 – 16.00

Wystąpienie Gościa Specjalnego - Grzegorz Lipiec, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Małopolska – myśli o Tobie. Integracja działań dla komfortu użytkowników

16.00 – 16.30

Elektroniczny polecony, czyli rewolucja w doręczeniach do i z podmiotów publicznych

 • w jaki sposób elektroniczny polecony usprawni działanie administracji publicznej
 • nowe zasady doręczeń elektronicznych a przepisy rozporządzenia eIDAS
 • kto i na jakich zasadach będzie mógł korzystać z rejestrowanego doręczenia elektronicznego
16.30 – 17.00

Rola i zakres oddziaływania centralnej platformy e-Zamówienia w procesie zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych

 • od kiedy i jakie rodzaje postępowań będą musiały być prowadzone elektronicznie
 • jakie dane o zamówieniach i w jaki sposób trzeba będzie przekazywać do centralne platformy
 • metody integracji lokalnych systemów z platformą e-zamówienia
17.00 – 17.45 Wpływ technologii zarządzania drukiem na bezpieczeństwo pracy z dokumentem we współczesnym urzędzie
17.45 – 18.15

Integracja danych z rejestrów państwowych na przykładzie Narodowego Spisu Powszechnego

 • referencyjność danych gromadzonych w rejestrach państwowych
 • jak zautomatyzować pobieranie i weryfikację informacji z rejestrów – zagadnienia integracji danych
 • korzyści z elektronizacji spisu powszechnego, które można wykorzystać przy realizacji innych projektów informatycznych
18.15 – 18.30 Bezpieczna i skuteczna komunikacja w jednostkach administracji publicznej – aplikacje i rozwiązania sprzętowe
18.30 – 18.45 Skuteczne rozwiązania wysokiej dostępności nie muszą kosztować milionów
18.45 – 19.15

Zadania placówek publicznych wynikające z przepisów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

 • dlaczego potrzebny jest w Polsce system cyberbezpieczeństwa
 • kompetencje podmiotów zajmujących się cyberbezpieczeństwem
 • jakie obowiązki dla podmiotów publicznych wynikają z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
od godz. 20:30

Gala wręczenia nagród „Skrzydła IT w Administracji” i uroczysta kolacja

 

 


 

DZIEŃ II
19 KWIETNIA 2018 R. (CZWARTEK)

 

 07:30 – 09:00 Śniadanie
09.00 – 09.30

Jak nie zapłacić 100 tys. kary za naruszenie ochrony danych osobowych przez podmiot publiczny

 • obowiązki podmiotów publicznych wobec prezesa Urzędu Ochrony Danych
 • najważniejsze zmiany w ochronie danych osobowych wynikające ze stosowania RODO
 • co podmiot publiczny powinien zrobić do 25 maja, żeby uniknąć kary za naruszenie ochrony danych
09.30 – 10.00 Jak konsolidować i automatyzować zarządzanie infrastrukturą informatyczną w urzędzie
10.00 – 10.30

Obowiązki podmiotów publicznych w zakresie przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

 • czym jest faktura ustrukturyzowana i co różni ją od dokumentu w formacie PDF
 • kto i od kiedy będzie musiał przyjmować i wystawiać faktury elektroniczne
 • w jaki sposób przygotować urząd i jego systemy informatyczne do obsługi faktur elektronicznych
10.30 – 11.00 Jak zapewnić ciągłość pracy urzędu poprzez dobór odpowiednich komponentów stacji roboczych
11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

11.30 – 12.00

EZD RP – fundament e-administracji w trakcie realizacji

 • stan realizacji i założenia projektu EZD RP
 • kto, kiedy i na jakich zasadach będzie mógł korzystać z systemu EZD RP
 • zakres funkcjonalny, moduły oraz standardy wymiany informacji i dokumentu elektronicznego
12.00 – 12.30

Integracja samorządowych portali usługowych z krajowym systemem tożsamości elektronicznej

 • rola portali samorządowych w świadczeniu usług elektronicznych przez gminy
 • metody identyfikacji elektronicznej użytkownika
 • organizacyjne i techniczne aspekty integracji portalu regionalnego z krajowym systemem e-tożsamości
12.30 – 13.00

W jaki sposób korzystać z centralnej platformy e-faktur - zasady dostępu i metody integracji z systemami lokalnymi urzędów

 • rola i zakres funkcjonalny platformy e-faktur
 • kto i na jakich zasadach będzie korzystał z platformy e-faktur
 • sposoby dostępu i zasady integracji lokalnych aplikacji do platformy e-faktur
13.00 – 13.30 Ochrona sieci i aplikacji jako element bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej
13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 – 15.00

Jak zorganizować i usprawnić obsługę procesów informatycznych w gminie i jej jednostkach podległych

 • kiedy opłaca się tworzyć centra usługowe na poziomie gminy
 • jakie działania organizacyjne podjąć, by usprawnić procesy informatyczne w urzędzie
 • w jaki sposób mierzyć efektywność pracy działu IT
15.00 – 15.30 Dobre praktyki minimalizacji ryzyka przy przetwarzaniu danych w chmurze obliczeniowej
15.30 – 16.00 Zarządzanie Strategią Społeczeństwa Informacyjnego
16.00 – 16.15 Przerwa kawowa
16.15 – 16.45

Metrologia cyfrowa w procesach standaryzacji i rozliczalności usług publicznych

 • skąd wynika potrzeb standaryzacji w metrologii cyfrowej
 • jaki jest niezbędny zakres standaryzacji do zapewnienia rozliczalności
 • w jaki sposób cyfryzacja wspiera rozliczalność usług pomiarowych
16.45 – 17.15

Dobre praktyki przy wdrażaniu zabezpieczeń w systemach informatycznych jednostek publicznych – jak pogodzić KRI, RODO i ochronę cyberprzestrzeni

 • integracja wymagań w jeden spójny system zarządzania bezpieczeństwem
 • uznane praktyki ochrony wynikające z norm ISO oraz standardów NIST
 • jak opracować zasady zabezpieczeń realizujących wymagania wynikające z różnych przepisów
od godz. 19.00 Kolacja

 

 


 

DZIEŃ III
20 KWIETNIA 2018 R. (PIĄTEK)

 

 07.30 – 09.00 Śniadanie
09.00 – 09.30

Dokumentacja elektroniczna w systemach dziedzinowych a system EZD i system tradycyjny

 • rola systemów dedykowanych w zarządzaniu dokumentacją
 • zakres danych wymienianych między systemem EZD i systemami dedykowanymi
 • wady i zalety wykorzystania systemów dedykowanych w aspekcie dokumentowania przebiegu załatwiania i rozpatrywania spraw
09.30 – 10.00 Jak ochrona urządzeń drukujących przekłada się na bezpieczeństwo pozostałych danych przetwarzanych w urzędzie
10.00 – 10.30

Digitalizacja i udostępnianie dokumentów archiwalnych na przykładzie projektu Patrimonium

 • proces digitalizacji zasobów bibliotecznych w praktyce
 • infrastruktura niezbędna do realizacji projektu digitalizacyjnego
 • udostępnianie zbiorów w cyfrowej bibliotece POLONA
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 11.30 Bezpieczeństwo danych – backup w administracji
11.30 – 12.00

Korzyści z otwierania danych publicznych i standaryzacji słowników na przykładzie danych adresowych

 • czym są otwarte dane i dlaczego urzędy powinny standaryzować posiadane informacje
 • co powoduje, że rejestry publiczne nie mogą być w pełni wykorzystane
 • w jaki sposób wygenerować adres uniwersalny i gdzie go stosować
12.00 – 12.15 Zakończenie Forum

 


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.