Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patroni
Partnerzy

I Forum IT dla Kierowników w Administracji

Istnieje ogromny problem z włączaniem kierowników różnych działów do projektów innowacyjnych. Oni stoją na stanowisku, że projektami „elektronicznymi”, informatycznymi powinny zajmować się departamenty informatyzacji – twierdził podsekretarz stanu w MAC Andrzej Ręgowski. Tymczasem budowanie e-administracji leży w obszarze zainteresowań wielu szefów instytucji publicznych, o czym można było się przekonać podczas „Forum IT dla Kierowników w Administracji”.

 

Dwudniowa ogólnopolska konferencja zorganizowana przez redakcję miesięcznika „IT w Administracji” odbyła się w dniach 3–4 kwietnia w Zakopanem. Zarówno wśród prelegentów, jak i uczestników znaleźli się szefowie instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego.

Uczestnikami wydarzenia byli przede wszystkim zatrudnieni w administracji publicznej pracownicy kadry zarządzającej. Podczas spotkania wymieniali się wiedzą o zastosowaniach technologii informacyjnych w urzędach, rozmawiali o kierunkach rozwoju administracji i poznawali dobre praktyki e-urzędu.

Prelekcje pierwszego dnia konferencji dotyczyły sytuacji, w jakiej znajdują się dziś projekty informatyczne realizowane przez rząd i samorządy. Natomiast drugiego dnia prezentowane były rozwiązania zrealizowane w placówkach publicznych różnego szczebla.

Patronami honorowymi forum byli: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Marszałek Województwa Małopolskiego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i Burmistrz Miasta Zakopane. Patronat medialny sprawował „Dziennik Gazeta Prawna”, zaś partnerami wydarzenia były firmy: Extreme Networks, Versim, Telsar, Action oraz IBM.

Forum IT dla Kierowników w Administracji było odpowiedzią na potrzeby administracji publicznej sygnalizowane m.in. podczas organizowanych przez redakcję miesięcznika „IT w Administracji” regionalnych konwentów informatyków.

 


Elektroniczny obieg dokumentów w wielu jednostkach spowodował więcej zamieszania niż pożytku, dlatego warto wprowadzać sprawdzone rozwiązania, takie jak EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego


Roman Dmowski
wiceminister, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji


Kierownicy placówek są zobowiązani do realizowania spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Warto jednak popatrzeć na informatykę jak na narzędzie, za pomocą którego można ułatwić swoje zawodowe i prywatne życie

Jacek Orłowski
redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”


UKE, w ramach inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej, zbiera dane od blisko 7 tysięcy operatorów. To ewenement w Europie


Marzena Śliz
dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej


Wdrażając projekty IT, mieliśmy dużo szczęścia. A szczęście w administracji oznacza poparcie kierownictwa

Sebastian Christow
radca ministra, Ministerstwo Gospodarki


Portal informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości jest aktualizowany codziennie. Dlatego informację o rozprawie szybciej znajdziemy w portalu, niż doczekamy się zawiadomienia pocztą

Jacek Gołaczyński
pełnomocnik ministra, Ministerstwo Sprawiedliwości


Naszym partnerom sugerujemy trzy lub cztery etapy wdrażania EZD PUW. Ale przede wszystkim – uczymy elektronicznego zarządzania dokumentami, a nie zarządzania dokumentami elektronicznymi

Magdalena Sawicka
kierownik Oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń, Podlaski Urząd Wojewódzki


Wybrane prelekcje

 

Rok 2015 – dobry czas na cyfrowe urzędy
Roman Dmowski, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wykorzystanie potencjału sieci szerokopasmowych w rozwoju gminy
Marzena Śliz, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Wpływ nowych technologii na prace sądów i innych instytucji publicznych
Jacek Gołaczyński, Ministerstwo Sprawiedliwości

Kluczowe obszary współpracy samorządów i rządu związane z procesami informatyzacji państwa
Jan M. Czajkowski, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Jak odnieść sukces w realizacji projektów informatycznych w administracji publicznej
Sebastian Christow, Ministerstwo Gospodarki

Finansowanie projektów informatycznych w jednostkach administracji publicznej
Katarzyna Sitarz, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Korzyści z wymiany dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy podmiotami publicznymi na szczeblu wojewódzkim na przykładzie projektu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Mariusz Madejczyk, Magdalena Sawicka, Podlaski Urząd Wojewódzki

Interoperacyjność projektów IT na przykładzie rozwiązań Starostwa Powiatowego w Lublinie
Łukasz Droździel, Starostwo Powiatowe w Lublinie

Informatyzacja krok po kroku. Przykłady projektów innowacyjnych w Tarnobrzegu
Marta Kamysz-Turbak, Urząd Miasta Tarnobrzeg

Dobre praktyki współpracy działu informatyki z kierownikiem jednostki
Dariusz Jędryczek, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.