Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patroni
Partnerzy

II Forum IT dla Kierowników w Administracji

Forum IT dla Kierowników w Administracji to ogólnopolska konferencja dla osób odpowie­dzialnych za zarządzanie instytu­cjami publicznymi, a tym samym za ich informatyzację. Podobnie jak przed rokiem, celem spotkania była wymiana dobrych praktyk z zakresu stosowania technologii informatycznych. Uczestnicy mieli okazję przekonać się, które rozwiązania IT warto wykorzystać w swoich organizacjach, a przede wszystkim – w jaki sposób je wdrożyć i sfinansować.

 

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali m.in.: marszałkowie, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, skarbnicy, sekretarze, kierownicy i dyrektorzy jednostek administracji państwowej, dyrektorzy i naczelnicy wydziałów organizacyjnych w jst i administracji rządowej. Co ważne, uczestnicy konferencji podkreślali jej merytoryczny charakter oraz możliwość zapoznania się z trendami wykorzystania technologii informatycznych dla rozwoju placówek publicznych. Podczas Forum odbyło się ponad 20 prelekcji.

 

Tematyka prelekcji

  • plany Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie e-administracji w nowej perspektywie finansowej
  • błędy w przetargach na sprzęt, oprogramowanie i usługi IT
  • sposoby na tańsze i efektywniejsze zarządzanie zasobami placówki publicznej
  • integracja lokalnych e-usług publi­cznych z systemami państwowymi
  • przekazywanie archiwalnej dokumentacji w postaci elektronicznej do archiwów państwowych
  • zastosowanie e-dokumentu w postępowaniach przed sądami

 

Podczas trzech dni Forum mówiliśmy o przepisach i normach – doręczeniach elektronicznych, bezpieczeństwie, organizacji pracy i ochronie danych osobowych – i ich praktycznym stosowaniu w administracji publicznej. Zobaczyliśmy m.in., jak Inspekcja Transportu Drogowego zautomatyzowała obsługę fotoradarów, jak działa intranet w Urzędzie Marszałkowskim Woje­wództwa Opolskiego i jak integrują się systemy pomocy społecznej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie te projekty, wykorzystujące wydajne rozwiązania biznesowe, przyniosły instytucjom wymierne korzyści: obniżyły koszty funkcjonowania, uprościły procedury i wprowadziły nowoczesną komunikację między podmiotami.

 

Skrzydła IT w Administracji - Nagrody za wznoszenie polskiej e-administracji na najwyższy poziom

 

Podczas Forum IT dla Kierowników w Administracji zostały po raz pierwszy przyznane nagrody Skrzydła IT w Administracji. Przyznano je w pięciu kategoriach projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.