Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patroni
Partnerzy

W dniach 20-22 kwietnia 2016 r. w Zakopanem w Hotelu Mercure Kasprowy odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiej konferencji Forum Kierowników IT w Administracji.

 

W trzydniowym spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób, w tym przedstawiciele urzędów centralnych, prelegenci, partnerzy i uczestnicy. Patronat nad konferencją objęli: Wojewoda Małopolski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Unia Miasteczek Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Celem spotkania była wymiana dobrych praktyk z zakresu stosowania technologii informatycznych oraz prezentacja rozwiązań IT, które warto wykorzystywać w placówkach publicznych. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się m.in.: jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, w jaki sposób przygoto¬wać się do kontroli działania systemów teleinformatycznych, a także o aktualnych zmianach w prawie zamówień publicznych. Bardzo dużym zaintere¬sowaniem cieszyły się też prelekcje o bezpieczeństwie infrastruktury oraz praktyce stosowania identyfikacji elektronicznej i usług zaufania wynikającej z rozporządzenia eIDAS.

Do udziału w Forum zaprosiliśmy:

  • kierowników i dyrektorów IT jednostek administracji państwowej i samorządowej
  • dyrektorów i naczelników wydziałów organizacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
  • marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy
  • członków zarządów i kadry zarządzającej spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych

Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wielu inspirujących wykładach. Prelekcje prowadzili m.in.: Jacek Jarząbek (Główny Urząd Geodezji i Kartografii), Konrad Cuch (Główny Urząd Statystyczny), Kazimierz Schmidt (Ministerstwo Cyfryzacji),  dr Grzegorz Sibiga (INP PAN), Mariusz Madejczyk (Podlaski Urząd Wojewódzki), mec. Xawery Konarski, Artur Cieślik, Joanna Antczak, Mariusz Bogucki, Dariusz Jędryczek, mec. Marta Kittel, Marcin Kurpiewski, Małgorzata Markowska, Adam Mizerski, Jacek Orłowski, Marek Ostanek, Magdalena Sawicka, Marek Szulc oraz Marcin Wojdat.

W trakcie kolacji po pierwszym dniu konferencji zostały także wręczone nagrody „Skrzydła IT w Administracji”. Statuetki przyznane zostały najlepszym projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne w pięciu różnych kategoriach.

 Wybrane prelekcje


Centralizacja usług i zakupów w ramach administracji centralnej
Paweł Przychodzeń (Centrum Usług Wspólnych przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów)

 

Rozwój samorządowych systemów infrastruktury przestrzennej w kontekście programów realizowanych przez Głównego Geodetę Kraju do 2018 r.
Jacek Jarząbek, Marek Szulc (GUGiK)

 

Dobre praktyki anonimizacji, łączenia i udostępniania danych publicznych
Konrad Cuch (GUS)

 

Zastosowanie systemów IT jednostek sektora publicznego do ponownego wykorzystywania informacji według nowej ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
adw. dr Grzegorz Sibiga (INP PAN; Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy )

 

Skuteczność nowoczesnych narzędzi komunikacji elektronicznej z obywatelem
Małgorzata Markowska (Urząd Miasta Łodzi)

 

Korzyści i oszczędności wynikające z konsolidacji służb informatycznych
Dariusz Jędryczek (Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu)

 

Ocena ofert na realizację projektów informatycznych w świetle dyrektyw unijnych i nowelizacji prawa zamówień publicznych
mec. Xawery Konarski, mec. Marta Kittel (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

 

Czego szef oczekuje od IT – spojrzenie wójta/burmistrza/prezydenta na informatyzację
Marcin Wojdat (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy)

 

Jak w 5 minut stracić z konta urzędu milion złotych – studium przypadku włamań
Marcin Kurpiewski (ekspert)

 

Identyfikacja elektroniczna a usługi zaufania w kontekście rozporządzenia eIDAS
Kazimierz Schmidt (Ministerstwo Cyfryzacji)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.