Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patroni
Partnerzy

W dniach 29-31 marca 2017 r. w Zakopanem w Hotelu Mercure Kasprowy odbyła się czwarta edycja ogólnopolskiej konferencji Forum Kierowników IT w Administracji.

 

Temat przewodni brzmiał: Współpraca administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji projektów informatycznych.

 

Celem spotkania była wymiana dobrych praktyk z zakresu stosowania technologii informatycznych oraz prezentacja rozwiązań IT, które warto wykorzystywać w placówkach publicznych. Tematem wiodącym konferencji była współpraca rządu i samorządu przy realizacji projektów informatycznych. Uczestnicy Forum dowiedzieli się z pierwszej ręki, jakie produkty i usługi będą realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach koncepcji Architektury Informacyjnej Państwa oraz jakie efekty przyniosła już Linia Współpracy 2016. Spotkanie było również okazją do przedstawienia punktu widzenia samorządów na realizowane centralne projekty informatyczne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się też prelekcje o wdrażaniu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz praktycznych aspektach uruchamiania usług w oparciu o karty miejskie.

 

Tematyka prelekcji

  • rola samorządu województwa w procesie cyfryzacji gmin i powiatów
  • zadania podmiotów publicznych do 2018 r. wynikające z Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
  • priorytety samorządów w zakresie e-administracji a rządowe projekty informatyczne
  • praktyka realizacji obowiązku archiwizacji dokumentacji elektronicznej w systemie EZD oraz migracja danych między systemami EZD
  • karta miejska jako klucz do cyfrowych

Do udziału w Forum zaprosiliśmy:

  • kierowników i dyrektorów IT jednostek administracji państwowej i samorządowej
  • dyrektorów i naczelników wydziałów organizacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
  • marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy
  • członków zarządów i kadry zarządzającej spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych.


Jacek Orłowski,
redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”

Forum Kierowników IT w Administracji to aktualnie jedna z najważniejszych konferencji branżowych o zastosowaniu nowych technologii w administracji publicznej. W tym roku tematyka spotkania skoncentrowana była na zada­niach rządu i samorządu wynikających z realizacji Linii Współpracy 2016 – działania ujętego w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Ten element – współpracy administracji każdego szczebla – jest bo­wiem niezwykle istotny przy realizacji projektów informatycznych. Ma on zapewnić z jednej strony racjonalne wydatkowanie środków publicznych, ale też spowodować, by powstające usługi cyfrowe były przede wszystkim użyteczne dla obywateli.

 


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.