Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patroni

Agnieszka Aleksiejczuk

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Członek Zespołu Lidera Cyfryzacji.

Krzysztof Biniek

Dyrektor Pionu ds. Rozwoju Usług Cyfrowych i Doradztwa IT. Doświadczony menadżer, doradca zarządów a przede wszystkim ekspert z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego. Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach państwowych sektora publicznego (m.in. Elektrim – IT Manager; PKP Informatyka – Prezes Zarządu) jak i w międzynarodowych koncernach branżowych (RWE Stoen - IT Senior Manager; Netia Telekom – IT Operations Director; Orange – Manager) oraz firmach świadczących usługi doradcze (EY – Executive Director) oraz funkcjonujących na rynku biznesowym (eCard S.A. – v-ce prezes; EOL Inwestycje – współwłaściciel). Jest certyfikowanym trenerem praktyk ITIL, metodyki Prince2. Wykłada m.in. na studiach MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego oraz jest regularnym lektorem na Podyplomowym Studium Zarządzania Efektywnością IT na SGH oraz na warsztatach Project Management Days przy SGH. Krzysztof Biniek jest autorem Programu Strategic Management System SMS 5S obejmującego zarówno strefę życia zawodowego jak i prywatnego. Stawia na rozwój, kształcenie i regularnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe ostatnio w ramach Quantum Leap oraz Professional Speakers Academy w Londynie.

Mariusz Bogucki

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Członek Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP. Od 1995 roku realizuje szeroko pojętą informatyzację regionu w jednostkach samorządu terytorialnego. Zajmuje się wdrażaniem i promowaniem elektronicznej administracji w województwie opolskim. Realizuje projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego, których celem jest generowanie e-usług dla mieszkańców w celu upowszechniania korzystania z nowoczesnych technologii.

Sebastian Christow

Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju. Wcześniej dyrektor Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Poprzednio związany z Ministerstwem Gospodarki, do 2004 r. jako radca ministra. Był m.in. kierownikiem zespołu opracowującego strategię informatyzacji Ministerstwa Gospodarki na lata 2009–2011 oraz kierownikiem projektu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Wojciech Furmankiewicz

Regional Manager CEE, Solution Architecture, Red Hat. Wieloletnie doświadczenie w branży IT głównie w zakresie technologii chmurowych, wirtualizacji oraz systemów pamięci masowej. Odpowiedzialny za wsparcie procesu sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez wiele lat zaangażowany w rozwój i utrzymanie systemów o znaczeniu krytycznym. Entuzjasta techologii open source.

Marcin Galeja

Presales Engineer w F-Secure Polska, odpowiada za przedsprzedażowe wsparcie projektów prowadzonych przez resellerów, a także za szkolenia ich kadry inżynierskiej odpowiedzialnej za wdrożenia F-Secure w Polsce. Wcześniej zajmował się wdrażaniem rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa w firmie resellerskiej Nbit oraz organizacją działu IT i obsługą kluczowych wdrożeń jako Dyrektor Działu IT w firmie Unified. Posiada wiele certyfikatów w zakresie bezpieczeństwa IT (m.in. : FCNSP, FCNSA, CCNSP oraz wszystkie certyfikaty F-Secure). Prywatnie miłośnik sportu i zdrowego trybu życia. Najczęściej widywany z pojemnikami z przygotowywanymi własnoręcznie posiłkami.

dr Marcin Kraska

Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), obecnie Kierownik Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz lider biznesowy strumienia Cyfrowe Usługi Publiczne w programie „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Ekspert w zakresie badań, rozwoju i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami w obszarze elektronicznej gospodarki. Od wielu lat bierze czynny udział w pracach nad rozwojem e-administracji w Polsce i w Unii Europejskiej. Wdrażał jako lider m.in. pilotażową wersję Pojedynczego Punktu Kontaktowego w Polsce (biznes.gov.pl), transgraniczne cyfrowe usługi publiczne w ramach projektów unijnych Large Scale Pilot, jak i współtworzył propozycje uproszczeń prawa i optymalizacji procesów znoszących bariery cyfryzacji usług publicznych.  Wcześniej związany z rynkiem bankowym w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym. Autor studiów wykonalności, analiz finansowych, artykułów, opracowań i książek z obszaru elektronicznej gospodarki i bankowości.

Grzegorz Lipiec

Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Krakowie. Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie. Radny Województwa Małopolskiego od 2010 r.

Łukasz Łakomski

Dyrektor Biura Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Wcześniej Dyrektor Biura Informatyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zajmuje się wprowadzaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych, które usprawniają i optymalizują pracę w administracji. Wdrożył elektroniczny system zarządzania dokumentacją (EZD). W latach 2011-2013 wdrażał w województwie małopolskim system Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112).

Marcin Łukasiewicz

Absolwent Politechniki Białostockiej kierunku automatyka i robotyka. Kontynuował naukę w Akademii Leona Koźmińskiego (studia MBA) w Warszawie oraz SGH, zdobył tam doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych na rzecz administracji publicznej oraz zarządzania. Od 12 lat związany z IT, bogate doświadczenie zawodowe zaowocowało wiedzą w zakresie cyfryzacji podmiotów publicznych, to właśnie tu realizuje swoje kluczowe projekty. Biegle operuje takimi metodykami pracy jak PRINCE 2, ITIL czy TOGAF. Obecnie zajmuje stanowisko kierownika zespołu e-Usług w Centralnym Ośrodku Informatyki w Warszawie. Poza fascynacją nowymi trendami w IT interesuje się biotechnologią i sportem.

Mariusz Madejczyk

Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw informatyzacji oraz pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy z administracją rządową i samorządową RP. Były pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych administracji publicznej.

 

Paweł Maziarz

IT Security Architect w Sevenet S.A. Jako ekspert i architekt systemów bezpieczeństwa zdobywał doświadczenie przez ostatnie 15 lat, początkowo jako administrator sieci i systemów Unix/Linux, następnie jako programista, a później pentester. W trakcie kilku ostatnich lat przeprowadzał zaawansowane symulacje ataków klasy APT, tworzył publicznie niedostępne oprogramowanie symulujące złożony malware, omijający systemy antywirosuwe, IPS, IDS oraz inne zabezpieczenia klasy firewall nowej generacji. Specjalizuje się również w atakach socjotechnicznych oraz bezieczeństwie fizycznym (karty zbliżeniowe, systemy kontroli dostępu etc).

Przemysław Misiak

16 lat doświadczeń w pracy dla operatorów telekomunikacyjnych; brał udział w budowie i utrzymaniu sieci IP MPLS oraz Data Center w Energis Polska, jako główny inżynier projektu dokonał modernizacji sieci IP MPLS w Exatel. Jako główny inżynier/koordynator projektu zaprojektował i przeprowadził proces implementacji sieci IP MPLS oraz Metro w TK Telekom; w kolejnych latach nadzorował prace zespoły projektowego i nadzorował kolejne projekty rozbudowy sieci IP MPLS TK Telekom. Jako kierownik zespołu projektowo wdrożeniowego nadzorował procesem projektowania i implementacji sieci mobile backhaul w Aero 2. Jako koordynator projektu i jednocześnie kierownik projektu nadzorował budowę sieci Video Transport Network (na bazie Multicast w MPLS) w Multimedia Polska.   Jako koordynator projektu i jednocześnie kierownik projektu nadzorował szereg mniejszych projektów wykonywanych przez Infradata Polska w firmach telekomunikacyjnych na terenie kraju.

Adam Mizerski

Audytor systemów teleinformatycznych w Departamencie Audytu Wewnętrznego jednego z 10 największych banków w Polsce, ekspert ds. bezpieczeństwa oraz metod zintegrowanej analizy ryzyka jak również zarządzania IT. Wieloletni szef Oddziału Informatycznego pełniący funkcję Głównego Administratora Bezpieczeństwa Systemów w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach. Prezes „ISACA Katowice Chapter” – Stowarzyszenia Audytu, Bezpieczeństwa i Kontroli Systemów Informacyjnych (afiliacja w ISACA International), wiceprezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Zarządu Głównego PTI oraz rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców PTI.

Mateusz Nendza

Obowiązki firmowe na stanowisku IT Systems Engineer wykonuje od ponad roku. Przedmiotem jego pracy jest backup danych, wirtualizacja, konfiguracja oraz wdrażanie systemów, a także polityki w Windows Server.

Jacek Orłowski

Redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”. Od 2008 roku monitoruje i sprawdza w praktyce procesy cyfryzacji państwa. Pisze artykuły o rozwoju e-usług publicznych i występuje na konferencjach branżowych. Opiekun merytoryczny m.in regionalnych Konwentów Informatyków oraz Forum Kierowników IT w Administracji. Od początku kariery zawodowej związany z czasopismami komputerowymi. W latach 90. brał czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego. Ma za sobą także kilkuletnie doświadczenie w międzynarodowej korporacji telekomunikacyjnej. Szkoli i doradza w zakresie zastosowania nowych technologii w podmiotach publicznych oraz firmach.

Artur Prasal

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie Kierownik Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi. Realizuje zadania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do zarządzania dokumentacją, w tym koordynacji czynności kancelaryjnych, podpisu elektronicznego, zarządzania usługami elektronicznymi. W latach 2009 - 2011 członek grupy roboczej powołanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnej za opracowanie założeń nowej Instrukcji kancelaryjnej. W latach 2013 - 2015 współprzewodniczący grupy ds. elektronizacji usług administracji, powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach inicjatywy Linia Współpracy. Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Krzysztof Rocki

Ma ponad 20 lat doświadczenia w sprzedaży i zarządzaniu w branży IT. Specjalizuje się głównie w sprzedaży rozwiązań klasy enterprise dla dużych przedsiębiorstw. Ściśle współpracuje z firmami należącymi do kanału partnerskiego oraz z integratorami. Posiada bogate doświadczenie zdobyte podczas pracy operacyjnej ,w takich obszarach jak: zarządzanie treścią, cyberbezpieczeństwo czy technologie open source. Charakteryzuje go otwartość i twórczość działania. W przeszłości związany był z takimi firmami jak FileNet, IBM i Arcsight, w których odnosił liczne sukcesy. Od sierpnia 2012 roku obejmuje stanowisko Regional Managera w Red Hat w regionie Środkowej i Wschodniej Europy, gdzie wraz z zespołem dba o rozwój firmy i relacje z klientami oraz partnerami biznesowymi w 14 krajach. Na przestrzeni ostatnich kilku lat był ogromnym wsparciem dla zespołu FileNet, Arcsight i Red Hata podczas kilku fuzji i przejęć.

Janusz Różycki

Dyrektor Wydziału Informatyzacji w Urzędzie Miasta Tarnowa. Jest specjalistą ds. nowych technologii, pedagogiem, analitykiem systemowym, projektantem i programistą.

Magdalena Sawicka

Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie i rozwój jednolitego systemu EZD PUW w administracji publicznej RP. W latach 2000-2010 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki-Terenowego Banku Danych w Białymstoku. W roku 2010 Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. pilotażowego wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami i uczestnik prac zespołu MSWiA ds. opracowywania nowej „elektronicznej” instrukcji kancelaryjnej.

 

 

Krzysztof Skibicki

Dyrektor Działu Wsparcia Biznesu, Comp S.A., konsultant i kierownik projektów w zakresie opracowywania i wdrażania polityki zarządzania bezpieczeństwem oraz rozwiązań bezpieczeństwa IT. W Pionie Rozwiązań Systemowych odpowiada za przygotowywanie koncepcji architektonicznych i realizację projektów.

Tomasz Stojek

Dyrektor Techniczny w firmie z branży IT. Z ponad 8-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych, związanych z bezpieczeństwem, zarządzaniem i przetwarzaniem danych. Tematyka strategii w IT czy zarządzania projektami również należą do zakresu jego specjalizacji.

Anna Streżyńska

Prawnik, w latach 1995-1997 pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 1998-2000 była doradcą trzech kolejnych ministrów łączności. W latach 2001-2005 prowadziła działalność doradczą, a od listopada 2005 do maja 2006 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, właściwym w sprawach łączności. Od stycznia do maja 2006 r. pełniła obowiązki, a następnie w maju 2006 r. została powołana na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (funkcję tę sprawowała do lutego 2012). W latach 2012-2015 prowadziła działalność doradczą, jednocześnie sprawując w latach 2014-2015 funkcję Prezesa Zarządu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA oraz w 2015 roku funkcję CEO Projektu Internetu dla Mazowsza. W latach 2014-2015 - członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. Funkcję ministra cyfryzacji pełni od 16 listopada 2015 roku.

Arkadiusz Szczebiot

Doświadczony menadżer IT, absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 2002-2010 kierował dynamicznym rozwojem jednej ze średniej wielkości polskich firm informatycznych realizującej projekty IT na arenie międzynarodowej. W latach 2011-2016 pełnił wiodące role w zakresie zarządzania IT w największej firmie farmaceutycznej na świecie (Pfizer), gdzie m.in. kierował pracami Rady Architektury oraz pionu integracji i projektowania rozwiązań, a także pełnił funkcję doradczą dla zarządu firmy (ang. C-level advisory). Od roku 2013 odpowiedział za wydzielone obszary IT w ramach największego (po Facebook-u) debiutu na giełdzie nowojorskiej – firmy Zoetis. Obecni pełni funkcję Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw projektów informatycznych (ang. Chief Technology Officer).

Piotr Szymański

Dyrektor Departamentu Inwestycji Strategicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W latach 2002-2007 zajmował się wdrażaniem funduszy europejskich w województwie opolskim. W latach 2008-2009 był współodpowiedzialny za zarządzanie środkami europejskimi przeznaczonymi na rozwój przedsiębiorczości w Małopolsce. Od roku 2009 do 2015 był odpowiedzialny za wdrażanie funduszy unijnych w województwie małopolskim – kierował pracami Departamentu Funduszy Europejskich w tamtejszym urzędzie marszałkowskim. Od połowy 2015 kieruje Departamentem Inwestycji Strategicznych, zajmującym się realizacją kilku istotnych dla Województwa Małopolskiego inwestycji, w tym projektów informatycznych w obszarze e-zdrowia, informacji przestrzennej, e-usług realizowanych przez urząd marszałkowski i jednostki wojewódzkie.

Łukasz Undas

Kierownik ds. Klientów Biznesowych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 11 lat w branży informatycznej, z tego 7 w firmie Arcus SA, w której odpowiada za projekty związane z obniżeniem kosztów wydruku. Miłośnik gier konsolowych i nowych technologii.

Michał Włodarczyk

Od kilkunastu lat związany z branżą informatyczną. Przez ostatnie lata pracował u czołowych firm IT takich jak IBM i Lenovo gdzie w zespołach sprzedaży i technicznego wsparcia sprzedaży był odpowiedzialny za rynki komercyjne i największe instytucje z sektorów energetycznych, edukacyjnych i publicznych. Obecnie w Lenovo pracuje na stanowisku Senior Technical Sales Engineer specjalizując się w rozwiązaniach zintegrowanych oraz klastrowych (NoSAN, SDS, Hyper-Converged) jak również HPC.

Daniel Zapała

Od 1999 roku związany z branżą informatyczną i telekomunikacyjną. Przez ostatnie lata pracował u czołowych firm m.in. Hewlett-Packard oraz ACER gdzie w zespołach techniczno-sprzedażowych był odpowiedzialny za największe instytucje z sektorów Administracji Publicznej. Obecnie, od trzech lat, jako Technical Sales zajmuje się wsparciem sprzedaży w Lenovo PC Business Group koncentrując się na urządzeniach  z rodziny Think (ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation).

Jan Zontek

Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz Studiów Podyplomowych "Nowoczesne sieci i usługi telekomunikacyjne" na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Ma wieloletnie, bogate doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu systemami IT. Obecnie zajmuje się rozwiązaniami Extreme Networks w firmie Veracomp.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.